The following languages are provided by Google Translate. Please select your language and close this window.

Kontakta oss

EH Connector AB
Brännehylte 6
33574 Hillerstorp
Sweden

Tel: +46 (0)370373770
Fax: +46 (0)370373779

VAT number: SE556531362301
Bolagets säte: Gnosjö Kommun

EH Connector oü
Tallinna mnt 13
90101 Virtsu
Estland

Local manager
Marko Toming
Tel: 372 5267874
Mob: 372 4720052
marko@ehconnector.se

Kontaktpersoner

Sales Manager
Bo Svensson
Tel: +46 (0)370 37 37 75
bo@ehconnector.se

Purchase & Technical Manager
Håkan Svensson
Tel: +46 (0)370 37 37 74
hakan@ehconnector.se

Production Manager
Ulf Svensson
Tel: +46 (0)370 37 37 76
ulf@ehconnector.se

Project Manager
Pär Svensson
Tel: +46 (0)370 37 37 77
par@ehconnector.se

R&D Manager
Gun Schurtenberger
Tel: +46 (0)370 37 37 71
gun@ehconnector.se

R&D
Design Engineer
Simon Fälth
Tel: +46 (0)370 37 51 60
simon@ehconnector.se

R&D
Engineer
Patrick Hjelm
Tel: +46 (0)370 37 37 78
patrick@ehconnector.se

ORDER

Tel: +46 (0)370 37 37 72
order@ehconnector.se

Kundservice

Tel: +46 (0)370 37 37 72
Fax: +46 (0)370 37 37 79
sales@ehconnector.se

Inköp

Tel: +46 (0)370 37 37 74
Fax: +46 (0)370 37 51 79
purchase@ehconnector.se

Kvalitet

Tel: +46 (0)370 37 51 58
Fax: +46 (0)370 37 51 79
quality@ehconnector.se

Ekonomi

Tel: +46 (0)370 37 37 73
Fax: +46 (0)370 37 51 59
maritha@ehconnector.se

Support

Tel: +46 (0)370 37 37 71
Tel: +46 (0)370 37 37 78
Fax: +46 (0)370 37 37  79 support@ehconnector.se

 

Visselblåsning

Varför visselblåsa?
På EH Connector AB strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här: https://EHConnector.visslan-report.se/.

Vem kan rapportera?
Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom EH Connector AB. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

Vad kan rapporteras?
Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?
Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras initialt av Extern Mottagare/Advokatbyrå Lindahl för att garantera oberoende hantering av ärenden varpå interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet.

 

Har du fler frågor?
Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs gärna den fullständig visselblåsarpolicy här.